Comsysco Privacyverklaring

Comsysco BV Privacyverklaring

 

Comsysco B.V., gevestigd aan De Bockhofweg 12, 6333 AZ Schimmert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://www.comsysco.nl

De Bockhofweg 12

6333 AZ Schimmert

+31 45 4042157

Persoonsgegevens die wij verwerken

Comsysco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Comsysco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Comsysco B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Comsysco B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Comsysco B.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Comsysco B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Comsysco B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Comsysco B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comsysco B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Comsysco B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Comsysco B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeftdat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze support afdeling of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Comsysco cookies!

Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u de site kunnen laten ervaren zoals deze bedoeld is om te werken.

Trackingcookies

De website van Comsysco B.V. maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op uw computer op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Hoe zet u cookies uit?

Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Loxis Track & Trace

loxis logo definitief

 

Loxis is dé track and trace oplossing voor apothekers, waarmee u op de meest efficiënte manier pakjes kunt opbergen, opzoeken en terugvinden. U kunt op alle gewenste werkplekken de status van de recepten bekijken. Het recept is te volgen tot het moment dat het is overgedragen aan de patiënt, via de balie of de bezorging. Loxis is gebruiksvriendelijk, veilig, snel, efficiënt & verbindt apotheken.

Wat is Loxis?

Loxis is een samenvoeging van een locatiesysteem en een logistiek systeem. Voor u is het bovenal een logisch systeem!

De Track and Trace oplossing geeft een compleet inzicht in de locatie van recepten in en buiten de apotheek. Totdat het recept is overgedragen aan uw cliënt via de balie of bezorging. Loxis is een beveiligde web applicatie, waarmee u op elke gewenste werkplek de status van recepten kunt bekijken. 

 

Q-Manager gekoppeld met Loxis

 Door een koppeling te maken met het Q-Manager nummersysteem en het track & trace systeem van Loxis wordt de logistiek binnen de apotheek verbeterd.

Een assistente heeft het recept al aan de balie als de klant aan de balie komt. Hiermee wordt het introductie gesprek over geslagen, en vragen als 'wat is uw geboortedatum?' of ' ik ga uw recept even opzoeken' zijn voorgoed verleden tijd.

De koppeling tussen Q-Manager en Loxis is inmiddels gecertificeerd en dat betekend voor u als klant dat u vanuit uw Lois omgeving ook een volgende klant kunt oproepen en dus niet noodzakelijk om de Q-Manager balie client te gebruiken (minder wisselen van scherm aan de balie). Tevens als de klant de afhaalcode intoets op de touchscreen zijn de gegevens bekend in Q-Manager, maar nu ook binnen Loxis zelf. Dus kan er op meerdere manieren de informatie bekeken worden en de klant opgeroepen worden.

Hoe werkt de koppeling? stapsgewijs

1. Het recept in de apotheek wordt ingescand en op een locatie gelegd.

2. als bovenstaande bekend is en klaar ligt wordt er een SMS of email verstuurd naar de klant met een 'afhaalcode' .

3. de klant toetst in de apotheek de verkregen afhaalcode in op de touchscreen en ontvangt een ticket (nummersysteem)

4. ondertussen ziet de assistente dat er een T&T oproep is, zij bekijkt de gegevens en gaat het recept pakken.

5. terug aan de balie roept de assistente de klant op en controleert samen met de klant de gegevens.

6. het recept wordt afgemelden, locatie wordt vrijgegeven.

 

    • Dit betreft een koppeling vanuit onze Cloud software gekoppeld naar de Cloud software van Loxis, geen extra server benodigd.
    • De koppeling is een volledig gecertificeerde koppeling (als enige) met volledige encryptie en voldoet aan de huidge normen.
    • Op het Loxis BackOffice scherm is het mogelijk om de BackOffice gegevens van Q-Manager weer te geven en volgende klanten op te roepen.
    • Meer informatie mbt Loxis: Loxis Track & Trace

Narrowcasting koppelingen

Samenwerking met bestaande Narrowcasting

De Q-Manager software heeft een eigen klanten display genaamd Q-Display.

Met Q-Display leveren wij een 32" Philips LED Display waarop het actuele nummer met bijbehorende balie zichtbaar wordt gemaakt, een archief van vorige nummers, een actuele wachttijd, logo van de klant en een mogelijkheid tot het laten zien van een RSS nieuws-feed. Het Q-Display werkt met het Q-Manager Realtime protocol, waarbij de dingdong en volgend nummer vrijwel direkt hoorbaar en zichtbaar zijn bij oproep van volgende klant.

Een uitbreiding op Q-Display is QTV Narrowcasting, hierbij wordt de nummer- en wachttijdinformatie ook filmpjes, presentaties, nieuwsberichten, weersbericht en voorspelling weergegeven, tevens is er een mogelijkheid voor een tickertape onder of boven in beeld met exclusieve tekst of RSS nieuws informatie.

Met QTV kan op eenvoudige wijze een huisstijl gemaakt worden (kleur/logo/lettertype) waardoor QTV zich overal aanpast aan uw eigen huisstijl.

Q-Manager werkt ook samen met bestaande Narrowcasting systemen:

 

Pharma Channel

Per 1 januari 2015 is het mogelijk om uw bestaande narrowcasting van PharmaChannel te koppelen met het Q-Managernummersysteem.

Er wordt meteen de actieve nummers met bijbehorende balie gecommuniceerd op het PharmaChannel display, alsmede ook de laatste 4 nummers met bijbehorende balie en de actuele wachttijd.

Q-Manager Q-Kiosk+ is uitermate geschikt om in combinatie met PharmaChannel narrowcasting in uw apotheek een uitermate efficiente klantengeleiding op te zetten. Met eventueel een snelbalie of in combinatie met Track & Trace software.

Notice Media

De samenwerking met Notice Media heeft geresulteerd dat Q-Manager volgnummersysteem op eenvoudige wijze gekoppeld kan worden op het Easyscreen narrowcasting scherm. Op dit scherm worden dan niet alleen de reclame boodschappen en filmpjes getoond, maar ook het actuele nummer met bijbehorende balie, het archief van vorige nummers en een dingdong voor volgende klant.

 

 

Diverse impressies van de Q-Manager installaties

Q Manager 001
Q Manager 002
Q Manager 003
Q Manager 004
Q Manager 005
Q Manager 006
Q Manager 007
Q Manager 008
Q Manager 010
Q Manager 014
Q Manager 015
Q Manager 017
Q Manager 018
Q Manager 019
Q Manager 024
Q Manager 025
Q Manager 027
Q Manager 029
Q Manager 031
Q Manager 032
Q Manager 033
Q Manager 034
Q Manager 036
Q Manager 040
Q Manager 041
Q Manager 042
Q Manager 043
Q Manager 045
Q Manager 049
Q Manager 051
Q Manager 054
Q Manager 057
Q Manager 061
Q Manager 062
Q Manager 067
Q Manager 068
Q Manager 076
Q Manager 078
Q Manager 080
Q Manager 083
Q Manager 085
Q Manager 086
Q Manager 089
Q Manager 092
Q Manager 097
Q Manager 100
Q Manager 101
Q Manager 107
Q Manager 108
Q Manager 109
Q Manager 110
Q Manager 117
Q Manager 118
Q Manager 121
Q Manager 123
Q Manager 125
Q Manager 132
Q Manager 135
Q Manager 136
Q Manager 139
Q Manager 140
Q Manager 141
Q Manager 144
Q Manager 146
Q Manager 149
Q Manager 152
Q Manager 153
Q Manager 154
Q Manager 155
Q Manager 156
Q Manager 157
Q Manager 159
Q Manager 160

Referenties

Met inmiddels meer dan 1200 installaties is er altijd wel een referentie bij u in de buurt!

  Vraag na over de mogelijkheden, klik hier